05316576472
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

Trafik Kazası Hasar ve Kusur Tespiti

Trafik Kazası Hasar ve Kusur Tespiti

Ölümlü veya yaralamalı trafik kazası sonrasında mağduriyet yaşayanların ve mağduriyete sebebiyet verenlerin trafik kazası tazminatı hakkında çok az bilgiye sahip olduğu veya hiç bilgi sahibi olmadığı görülmektedir.

Trafik kazası tazminatı, mağdur olan kişilerin kazaya sebep olan sürücüye açtığı maddi veya manevi tazminat davasıdır. Trafik kazası nedeniyle tazminat davasının hukuki dayanağı, Borçlar Kanunun 49. Madde olarak görülmektedir. Trafik kazasının hukuki nitelik açısından haksız fiil olmasının; zamanaşımı, mahkemenin yetkisi, tazminatın miktarı gibi pek çok konuda bazı neticeleri vardır.

Ölümlü veya yaralamalı trafik kazası nedeniyle zarar görenin, zararını öğrendiği tarihten itibaren 2 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Zarara uğrayan, faili ve zararı daha geç öğrense bile her hâlükârda fiilin işlenmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur.

Trafik kazasının neden meydana geldiği, uzman kişilerin objektif ve bilimsel değerlendirmesiyle tespit edilmekte ve raporlandırılmaktadır. Tarafların ifadeleri ile dava dosyasında bulunan kamera görüntüleri ve diğer deliller karşılaştırarak kusurlu davranışın yasal dayanakları gösterilir.

Kriminal Laboratuvar’da çalışan uzmanlarımız tarafından hasar ve kusur tespiti yapılmaktadır. Talep edilmesi halinde, uzman görevlilerimizce maddi hasarlı, yaralamalı, ölümlü, sabit cisme çarpma, yayaya çarpma şeklinde meydana gelen trafik kazalarında, kazaya neden olan sürücü, yaya, yolcu, araç ve yol kusurları, olayda bilinçli taksir olup olmadığı, gerekirse dosyadaki bilgilere göre zaman mesafe analizi, sürücülerin görüş kabiliyeti ve kazadan kaçınma ihtimali, sürücülerin çarpma anındaki hız hesabı, çarpma noktasının yerinin belirlenmesi yapılarak uzmanlarımız tarafından Uzman Görüşü, Bilimsel Mütalaa düzenlenmektedir.

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TALEP FORMUNU DOLDURABİLİRSİNİZ.