05539660835
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

İmza İnceleme, Evrakta Sahtecilik

İmza İnceleme, Evrakta Sahtecilik

Mahkemeler ihtiyaç duydukları hukuk dışı bilgiler için alanında uzman olan ve bilirkişi olarak kabul edilen kişilerin yardımına ihtiyaç duymaktadır. Mahkemelerin ayrılmaz bir parçası haline gelen bilirkişi, birçok davada karşımıza çıkmaktadır. Bilirkişiliğin uygulama alanı genişlemekle birlikte birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.

Mahkemeler ihtiyaç duydukları hukuk dışı bilgiler için alanında uzman olan ve bilirkişi olarak kabul edilen kişilerin yardımına ihtiyaç duymaktadır. Mahkemelerin ayrılmaz bir parçası haline gelen bilirkişi, birçok davada karşımıza çıkmaktadır. Bilirkişiliğin uygulama alanı genişlemekle birlikte birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.

Bilirkişinin kendisini mahkeme yerine koyarak gerçeklikten uzak kararlar verdiği, birbiriyle çelişen bilirkişi raporu düzenlediği, teknik konulardaki yetersizlikleri şikâyetlerin de artmasına neden olmaktadır. Bilirkişilik alanında yapılan genel eleştirilerden biri de belge inceleme konusunu oluşturmaktadır.

Günümüzde sıkça karşılaşılan olaylarından biri olan belgede sahtecilik: çek, senet, bono, abonelik sözleşmesi, protokoller, vekâletnameler, nüfus cüzdanı, ehliyet, satış sözleşmeleri, kira sözleşmeleri olabileceği gibi; mektup, el yazısı gibi unsurlarda delil niteliği taşıdığından belge üstünde yapılan değişikliler, ilaveler, tahrifatlar ve belgenin orijinal olması önem arz etmektedir.

Adli belge ve grafoloji incelemesinde delil niteliği bulunan yazılı ya da matbu belge üzerinde gerekli teknikler kullanılarak şüpheli belgeler üzerindeki değişiklik veya belgelerde sahtecilik yapılıp yapılmadığı gibi konuların imza inceleme uzmanı tarafından bulunması ve adli belge inceleme tespitinin yapılması önem arz etmektedir.

Adli belgeler, kişiyi hürriyetinden de yoksun bırakabilir bir borç yükü altına da sokabilir. Resmi belgede sahtecilik suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Özel belgede sahtecilik suçunda ise sanık 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kanunda belirlenen ceza tüm suçlar için aynı geçerliliğe sahip olmakla birlikte bir belgenin sahte olup olmadığını imza inceleme uzmanı tarafından yapılan teknik ve fiziki inceleme sonucunda anlaşılmaktadır. Verilen imza incelemesi bilirkişi raporu savcılık veya mahkemenin yönlendirilmesinde önem arz etmektedir. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında ilgili makamın bilirkişi atayabileceği gibi taraflardan birinin de HMK 293 ve CMK 67/6. maddelerine göre özel olarak uzmanından alacağı bilirkişi raporu delil niteliğinde savcılığa veya mahkemeye sunma imkânı vardır. Yasanın tanıdığı bu imkân soruşturmanın veya kovuşturmanın daha hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlanmasını sağlamaktadır.

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TALEP FORMUNU DOLDURABİLİRSİNİZ.

Mesaj Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?