05539660835
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

Cinsel Suç İncelemeleri

Cinsel Suç İncelemeleri

Kişilere karşı cinsel davranışla yapılan eylemler, icra haliyle diğerinin vücut dokunulmazlığını ihlal veya ruhsal halini etkileme / bozma yapı ve nitelikte bulunduğunda TCK’ya göre suç olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda cinsel özgürlük ile bireysel tercihler farklılık göstermekle birlikte TCK, hak ve tercihli özgürlüğe, diğerine zarar vermemek koşuluna bağlı olarak sınırlama getirmiştir.

Yasal düzenlemeye göre cinsel dokunulmazlık hali hak ve özgürlükler gibidir. TCK’da cinsel dokunulmazlığa aykırı davranışlar Cinsel Saldırı, Cinsel İstismar, Cinsel İlişki ve Cinsel Taciz başlıkları altında toplanarak 4 ayrı maddede nitelendirilmiştir. Bunlardan cinsel saldırı suçu “cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi” şikâyete tabi bir fiil olarak düzenlenmiştir.

Olayın mağduru, mağdurun iddiaları, tanık anlatımları, sanığın beyanları, olayın geçtiği yer, adli mercilere yansıma şekli ve zamanı, sosyal inceleme raporu, adli muayene raporları ve görüşme tutanaklarının içeriği birbirinden farklıdır.

Dava dosyasındaki anlatım ve olaylar değerlendirilip uygun bir savunma yapılması, mahkemenin mahkûmiyet sebebi iyi bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Mahkemeye sunulan Bilirkişi Mütalaasının kişiye özel hazırlanması gerekmektedir.

Meydana gelen olayda delil yetersizliği bulunup bulunmadığı, mağdurun beyanlarının yetersiz olup olmadığı, olaydan sonra mağdur ile şüphelinin irtibatlarının devam edip etmediği, fiillerin sarkıntılık düzeyinde kalıp kalmadığı, cinsel taciz suçu teşkil eden hareket ve davranışların neler olduğu, hangi hareketlerin cinsel taciz suçu teşkil edeceği, cinsel taciz suçunun ispatı, fail ile mağdur arasında önceye dayalı herhangi bir husumet bulunup bulunmadığı, internet üzerinden işlenen cinsel taciz suçu, kişilerin rızasının suçu ortadan kaldırıp kaldırmadığı,  mağdur ve şüpheli beyanlarının tutarsız olup olmadığı, olay yeri incelemesi ve olay tutanağına göre değerlendirme yapılıp Yargıtay uygulamasına göre tarafımızca dosya incelemesi yapılarak  uzman görüşü bilirkişi raporu hazırlanmaktadır.

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TALEP FORMUNU DOLDURABİLİRSİNİZ.

Mesaj Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?