05417471310
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Adli Bilişim Hizmetleri
Kriminal Laboratuvar olarak T.C Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığına Kayıtlı Adli Bilirkişilerimiz ile En İyi Adli Bilişim Yazılım ve Donanımlarına...
Adli Görüntü İnceleme
Görüntüler, adli görüntü inceleme cihazları ile görüntü ve fotoğrafların orijinalliğini bozmadan var olan görüntüleri orijinali ile karşılaştırma, olayda kullanılan fotoğrafların...
Trafik Kazası Hasar ve Kusur Tespiti
Trafik kazasının neden meydana geldiği, uzman kişilerin objektif ve bilimsel değerlendirmesiyle tespit edilmekte ve raporlandırılmaktadır. Tarafların ifadeleri ile dava dosyasında...
Adli Ses İnceleme
Soruşturma ve kovuşturma aşamasında delil olarak kullanılan sesler üzerinde yapılan incelemelerde ses üzerinde gerçekleştirilen montaj, mevcut sesin iyileştirilmesi veya temizlenmesi,...
İmza İnceleme, Evrakta Sahtecilik
Adli belge ve grafoloji incelemesinde delil niteliği bulunan yazılı ya da matbu belge üzerinde gerekli teknikler kullanılarak şüpheli belgeler üzerindeki...
error: Content is protected !!